ЛИМ ДИЗАЈН

Изведба на челични конструкции наменети за индустриски објекти ( производни погони, магацински простори, хали ) како и монтажа на термоизолациони фасадни и кровни панели.

39

Годишно искуство

ПОСТОИМЕ ОД 1983

Кои сме ние?

За нас

ЛИМ ДИЗАЈН – Скопје е фирма со долгогодишно искуство која на пазарот датира уште од 1983 година и успешно работи веќе 39 години, постојано вложувајки во развивање и унапредување на своите логистички и оперативни капацитети. Започнувајки како фамилијарна фирма со само неколку вработени која на почетокот се занимавала исклучиво со изработка и монтажа на лимена галантерија, за денеска фирмата да брои над 30 високо обучени лица, бравари, атестирани заварувачи, лимари и монтажери како и стручен кадар составен од градежни инженери и архитекти кои допринесуваат за нејзин постојан развој а воедно овозможуваат брза, квалитетна и навремена реализација на сите проекти и успешно справување со секој предизвик.

Денеска фирмата ЛИМ ДИЗАЈН се занимава исклучиво со изведба на челични конструкции наменети за индустиски објекти ( производни погони, магацински простори, хали ) како и монтажа на термоизолациони фасадни и кровни панели.

Girl in a jacket

ЛИЦЕНЦИ И СЕРТИФИКАТИ

Единствена компанија во Македонија сертифицирана од нај реномираната фирма за производство на панели Kingspan за монтажа и инсталација на термоизалациони панели.

Girl in a jacket
Girl in a jacket
Girl in a jacket
Girl in a jacket
Girl in a jacket
УСЛУГИ КОИ ГИ НУДИМЕ

Наши услуги

Girl in a jacket

ИЗРАБОТКА НА ЧЕЛИЧНИ КОНСТРУКЦИИ

Girl in a jacket

ИЗГРАДБА НА ИНДУСТРИСКИ ОБЈЕКТИ, ХАЛИ, МАГАЦИНИ И ПРОИЗВОДИНИ ПОГОНИ

Girl in a jacket

МОНТАЖА НА ТЕРМОИЗОЛАЦИОНИ ФАСАДНИ И КРОВНИ ПАНЕЛИ

ПОБАРАЈТЕ БЕСПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЈА

ДЕЛ ОД НАШИТЕ ПРОЕКТИ

ЗАВРШЕНИ ПРОЕКТИ

Контакт

ИМАТЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ПРАШАЊА?

Адреса

Булeвар 3та македонска бригада бр 47, Скопје, Македонија

Е-пошта

limdizajn@yahoo.com

Loading
Your message has been sent. Thank you!