Лим Дизајн

 
Изведба на челични конструкции наменети за индустриски објекти ( производни погони, магацински простори, хали ) како и монтажа на термоизолациони фасадни и кровни панели.
 
 
 
 
 
 
 
 

Кои сме ние?

 

За нас

 
 
ЛИМ ДИЗАЈН – Скопје е фирма со долгогодишно искуство која на пазарот датира уште од 1983 година и успешно работи веќе 39 години, постојано вложувајки во развивање и унапредување на своите логистички и оперативни капацитети. Започнувајки како фамилијарна фирма со само неколку вработени која на почетокот се занимавала исклучиво со изработка и монтажа на лимена галантерија, за денеска фирмата да брои над 30 високо обучени лица, бравари, атестирани заварувачи, лимари и монтажери како и стручен кадар составен од градежни инженери и архитекти кои допринесуваат за нејзин постојан развој а воедно овозможуваат брза, квалитетна и навремена реализација на сите проекти и успешно справување со секој предизвик.
 
Денеска фирмата ЛИМ ДИЗАЈН се занимава исклучиво со изведба на челични конструкции наменети за индустиски објекти ( производни погони, магацински простори, хали ) како и монтажа на термоизолациони фасадни и кровни панели.
 
 
 
 

 

Постоиме од 1983

 
 
 

39

 
Годишно искуство
 
 
 
 
 
 

ЛИЦЕНЦИ и сертификати

 
Единствена компанија во Македонија сертифицирана од нај реномираната фирма за производство на панели Kingspan за монтажа и инсталација на термоизалациони панели.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Услуги кои ги нудиме

 

Наши услуги

 
 
 
 
 
 

Изработка на челични конструкции

 
 
 
 
 
 

Изградба на индустриски објекти, хали, магацини и производини погони

 
 
 
 
 
 

Монтажа на термоизолациони фасадни и кровни панели

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Побарајте бесплатна консултација

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дел од нашите проекти

 

Завршени проекти

 
 
 
 
 
 

Контакт

 

Имате дополнителни прашања?

 
 
 
 
 
 
 
Телефон:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-Маил:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*
 
*
 
*